Soul Calibur web

Vítejte na českém webu o Soul Calibru!!!

Bonusové charaktery

Li Long

JMÉNO: Li Long

VĚK: 31

DATUM NAROZENÍ: 23.říjen 1560

VÝŠKA: 168 cm

HMOTNOST: 55 kg

KREVNÍ SKUPINA: B

ZBRAŇ: Nunchaku Falcon s ostřím

BOJOVÝ STYL: Matchless Dragon

RODINA: Rodiče zesnuli,sestra Meimei,manželka Chie,syn o kterém neví

PŘÍBĚH: Po smrti velkého Eirakutei byla dynastie Ming vystavena útokům pirátů z jižního Japonska.Li Long byl najatý impériem v privátní misi,jejímž cílem bylo zavraždit vůdce pirátů a přinést domů Soul Edge.Nicméně on sám se nikdy o Soul Edge nestaral a místo zavraždění pirátského vůdce chtěl zabít jednoho z daimyo feudálních Lordů.To sice nebyl úkol mise,ale Li Long to zkrátka chtěl zkusit.

Přesto nebyl Li Long tak silný jak myslel,a přepadení silné hlavy rodiny Honshu dopadlo neúspěšně.Li Long byl z boje šeredně zraněný,ale zachránila ho mladá dívka jménem Chie.Chie byla dcerou předešlého velitele Fu-Ma klanu,Hachibeie,který nyní pracoval jako hostinský.Chie byla permanetně traumatizována ze smrti své matky a už jako dítě díky tomu ztratila schopnost mluvit.Věnovala Li Longovi veškerou pozornost a nakonec se do něj zamilovala.Toužila,aby s ní zůstal,ale jakmile se uzdravil,vydal se znovu do světa.Jednou,když byl Li Long pryč,se v hostinci spustil souboj.Chie tam nehybně ležela a Li Long myslel,že je mrtvá.Zraněný Hachibei mu rozkázal,aby útočníka vyhledal.Ostatní svědkové mysleli,že by to mohl Heishiro Mitsurugi,avšak Mitsurugi zjevně nebyl jediný potulný bojovník v kraji.Ve skutečnosti ten bojovník měl být ninja z Fu-Ma klanu,poslaný jeho velitelem.Li Long dlouho putoval aby mohl Chie pomstít.Šel po stejných cestách jako Mitsurugi,který hledal Soul Edge.Li Long však Soul Edge chtěl najít dřív a svedl s Mitsurugim souboj.Ale ukázalo se,že Mitsurugi není za smrt Chie zodpovědný.

Při svém dalším putování Španělskem,Valencií,narazil Li Long na děsivého piráta Cervantese de Leona-vlastníka Soul Edge.Li Long mu zkoušel temný meč ukrást,ale nakonec skončil s pirátem v nelítostném boji.Li Long byl rychle poražen-skolen na zem drtivou silou meče,zbrocený krví volal jméno Chie.V ten moment se Chie probudila v klášteře Honshu.Sice ji zůstaly jizvy po tom strašném útoku,ale zůstala naživu a navíc čekala s Li Longem dítě.Inu,čekala na svou lásku několik měsíců...

Li Long se zatím pokoušel pirátovi utéct.Cervantes ho pronásledoval,ale nakonec v tom z neznámých důvodů přestal(pravděpodobně kvůli přítomnosti Sophitie).Než Li Long omdlel,byl svědkem zářícího sloupu světla přicházejícího z přístavu.Když se pak vzbudil,zjistil,že neutrpěl žádné fyzické zranění,ale zato trpěl psychicky.Ptal se sám sebe,jestli jeho činy byly správné a jestli nespáchal jen samé ohavnosti a jeho odvaha se pomalu vytrácela.Pronásledovalo ho spoustu nájemných vrahů,a tak Li Long putoval v noci,přestrojený a s falešným jménem.

O tři roky později,když Chai Xianghua,členka císařkských vojáků dynastie Ming byla připravena opustit jednu misi ve prospěch císaře,neboť ji Meimei požádala,jestli by nemohla najít jejího bratra Li Longa a zjistit,zda je naživu.Xianghua zjistila že Li Long žije.Našla ho a vyhrála s ním v souboji,ale Li Long ji řekl,že se k dynastii Ming a do Číny nikdy nevrátí.

Nakonec vrávoral mezi městem a doufal,že se ztratí mezi početnou populací.Zato jeho pronásledovatelé mu začali být stále více v patách.Když už ztrácel naději na únik,zachránila ho jedna dívka.I přes výčitky svědomí s ní Li Long zůstal.Jeho pronásledovatelé se však nevzdali a byli na lovu dál,a tak pod výčitkami svědomí se ona dívka přiznala,že je Chie ještě naživu.On však s ní zůstal i nadále s pocitem,že už stejně ztratil všechno...

Jednoho dne ho vrahové našli.Dívka ho chtěla nechat utéct aby se zachránil,ale Li Long ji ignoroval.Stoupl si před nepřátele statečně se zbraní v ruce.Jen tak tak se mu podařilo zvítězit.V ten okamžik se v něm cosi pohnulo a bezmyšlenkovitě se rozhodl znovu odejít.Dívka se mu to snažila rozmluvit,ale marně.Li Long snad už o své lásce ani neví...přestože je Chie ještě naživu.Li Long město navždy opustil a nikdo o něm dlouhá léta neslyšel.

Polovina jeho já zůstala s temným mečem a nyní je čas ho znovu získat...

Žádné komentáře
 
Děkuji za návštěvu! -Amy Sorel-