Soul Calibur web

Vítejte na českém webu o Soul Calibru!!!

Zbraně v SC III

Jaké efekty mají zbraně v SC III? (PRVNÍ ČÁST)

První část návodu o zbraních v Soul Calibru III.
Siegfried Schtauffen

Siegfried 10

SEZNAM ZBRANÍ:

Requiem-Bez efektů

Flamberge-Guard Impacty se snáze vykonávají , Guard Impact uberou soupeři život

Glam-Zvýší útočnou sílu , zvýší zatlačovací sílu

Faust-Přidá vám život když zasáhnete soupeře , automaticky vykryje některé útoky

Soul Calibur-Zvýší dosah zbraně , doplňuje život po celou dobu co útočíte , automaticky na některé útoky reaguje Guard Impactem , automaticky vykryje throw attack

Galley Oar-Vydává speciální zvuk , sníží zatlačovací sílu

The Ancient-Bez efektů


Kilik

Kilik

SEZNAM ZBRANÍ:

Kali-Yuga - Bez efektů

Ling-Sheng Su Bo - Zvyšuje útočnou sílu , přidává život při vykrytí soupeřova útoku.

Amud - Zvyšuje obranu , Guard Impacty se snáze vykonávají.

Jingu Staff - Některé útoky dokáže odrazit a vrátit , automaticky některé útoky vykrývá.

Soul Calibur - Zvyšuje útočnou sílu , zvyšuje obranu , přidává postupně život , Guard Impacty ubírají soupeři život.

Bamboo Staff - Vydává speciální zvuk , snižuje zatlačovací sílu

The Ancient - Bez efektů


Zasalamel

Zasalamel

SEZNAM ZBRANÍ:

Kafziel - Bez efektů

Ankou - Automaticky na některé útoky reaguje Guard Impactem , automaticky vykryje některé útoky.

Balor - Zvyšuje dosah zbraně , zvyšuje zatlačovací sílu.

Mrtyu - Postupně doplňuje život , přidává život když zasáhnete soupeře.

Irkalla - Zvyšuje útočnou sílu , zvyšuje obranu , zabraňuje vyhození z ringu , útočná síla se zvyšuje postupem času

Beak - Vydává speciální zvuk , snižuje zatlačovací sílu

The Ancient - Bez efektů


Raphael Sorel


SEZNAM ZBRANÍ:

Flambert - Bez efektů

Epee - Zvýší obranu , automaticky na některé útoky reaguje Guard Impactem

Holy Antler - Zvýší útočnou sílu , doplňuje život po celou dobu útoku

Estoc - Ubere soupeři život i když se kryje , automaticky vykryje některé útoky

Queen´s Guard - Zvýší obranu , postupně doplňuje život , přidává život když zasáhnete soupeře , přidává život když vykryjete soupeřovi útoky

Cane - Vydává speciální zvuk , snižuje život při vykrytí soupeřova útoku

The Ancient - Bez efektů


Taki

Taki


SEZNAM ZBRANÍ:

Rekki-maru a mekki-maru: bez efektů

Kagenui: zvyšuje zatlačovací sílu,přidává život když zasáhnete soupeře

Kagekiri: automaticky na některé útoky reaguje guard impactem,postupně doplňuje život

Fumakugi: automaticky udělá guard impact na některé útoky,automaticky se vyhne některým přehozům

Kris naga: zvyšuje rozsah zbraně,ubere soupeři život i když se kryje,nabíjí život při guard impactu,snižuje útočnou sílu

Tobacco pipes: speciální zvuky,snižuje život při vykrytí úderu

The ancient: bez efektů

 

Cassandra

Cassandra

SEZNAM ZBRANÍ:

Digamma sword a nemea shield: bez efektů

Ivan the terrible: zvyšuje rozsah zbraně,zvyšuje útočnou sílu

Spine blade: automaticky udělá na některé údery guard impact,dokáže odrazit a vrátit některé údery

Dark blade: ubírá život soupeři když se brání,při útoku nabíjí život

Valkyrie: zvyšuje rozsah zbraně,zvyšuje obranu,nabíjí život,dokáže odrazit a vrátit některé údery

Broken sword: speciál zvuky,snižuje útočnou sílu

The ancient: bez efektů


Sophitia

Sophitie

SEZNAM ZBRANÍ:

Sword a elk shield: bez efektů

Fire blade: zvyšuje útočnou sílu,ubere soupeři život když se brání

Blue crystal rod: nabíjí život při bránění,nabíjí život při útoku

Orichalcum: zvyšuje rozsah zbraně,zvyšuje zatlačovací sílu

Soul calibur: zvyšuje obranu,nabíjí život,dokáže odrazit a vrátit některé údery,vyhne se některým přehozům

Memento: speciál zvuky,snižuje útočnou sílu

The ancient: bez efektů


Yoshimitsu

Yoshimitsu

SEZNAM ZBRANÍ:

Yoshimitsu: bez efektů

Kastane: zvyšuje život,některé útoky dokáže odrazit a vrátit

Pakayun: zvyšuje bránění,zvyšuje zatlačovací sílu

Kagekiyo: zvyšuje útočnou sílu,při guard impactu ubírá soupeři život

Hihhirokane: některé útoky dokáže odrazit a vrátit,nabíjí živt když zasáhnete soupeře,automaticky udělá na některé útoky guard impact,časem zvyšuje útočnou sílu

Shepherd´s crook: speciál zvuky,snižuje útočnou sílu

The ancient: bez efektů


Astaroth

Astaroth

SEZNAM ZBRANÍ:

Kulutues: bez efektů

Terror moon: některé útoky dokáže odrazit a vrátit,ubere soupeři život i když se brání

Great maul: zvyšuje zatlačovací sílu,automaticky rozbije soupeři bránění

Nanbanfu: zvyšuje rozsah zbraně,zvyšuje útočnou sílu

Soul edge: zvyšuje útočnou sílu,zvyšuje zatlačovací sílu,nabíjí život když zasáhnete soupeře,snižuje život

Stone slab: speciál zvuky,snižuje zatlačovací sílu

The ancient: bez efektů


Nightmare

Nightmare 4

SEZNAM ZBRANÍ:

Soul edge(phantom): bez efektů

Steel paddle: zvyšuje útočnou sílu,zvyšuje zatlačovací sílu

Soul edge(larve): nabíjí život když zasáhnete soupeře,automaticky na některé útoky odpovídá guard impactem,snižuje život

Soul edge(cocoon): zvyšuje bránění,při bránění nabíjí život

Soul edge: zvyšuje útočnou sílu,nabíjí život když zasáhnete soupeře,časem má větší sílu,snižuje život

Giant squid: speciál zvuky,snižuje útočnou sílu

The ancient: bez efektů


Voldo

Voldo

SEZNAM ZBRANÍ:

Manas a ayus: bez efektů

Cat claws: ubere soupeři život i když se brání,vyhýbá se ring outům

Tofana scissors: zvyšuje rozsah zbraně,zvyšuje zatlačovací sílu

Iron ram: zvyšuje útočnou sílu,automaticky rozbije bránění

Guillotine: nabíjí život když zasáhnete soupeře,automaticky na některé útoky odpovídá guard impactem,guard impacty ubírají soupeři život,snižuje život při bránění

Tambourines: speciál zvuky,při útoku snižuje život

The ancient: bez efektů


 

Žádné komentáře
 
Děkuji za návštěvu! -Amy Sorel-